Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Ankieta sporządzona jest wyłącznie w celach dydaktycznych i informacje z niej uzyskane będą wykorzystywane w pracy licencjackiej. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Dotyczy ona wykorzystania filtrów w gospodarstwach domowych.

Filtry do wody - ankieta konsumenta

* 1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Przedział wiekowy
18 – 27
28 - 40
41 – 60
61 i więcej
* 3. Wykształcenie
Podstawowe
Ponadpodstawowe
Średnie
Wyższe
* 4. Jakie zna Pan/i rodzaje filtrów do wody?
Zmiękczające wodę
Węglowe
Z odwróconą osmozą
Mechaniczne
Odżelaziacze i odmanganiacze
5. Skąd po raz pierwszy dowiedział/a się Pan/i o filtrach do oczyszczania wody?
Z telewizji
Z radia
Ze stron internetowych
Z gazet/czasopism
Od przyjaciół
Inne (jakie?)
* 6. Czy posiada Pan/i filtr(y) do wody w swoim gospodarstwie domowym?
Jeśli tak, proszę pominąć pytanie nr 7. Jeśli nie, proszę pominąć pytania 8-15
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .